Tapu İşlemleri İçin Vekaletname

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN VEKALETNAME VERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

Herkes tapu işlemlerini kendisi tapu dairesine giderek yaptırabilir. Ancak işleri yoğun olanlar, vakit bulamayanlar, sağlık durumu nedeniyle tapu dairesine gidemeyecek durumda olanlar tapu işlemlerini vekaleten bir başkasına da yaptırabilirler. İşlemin bir başka şehirde yapılması gerekiyorsa oraya kadar gitmek zorunlu değildir. İsteyen kişiler kendisine bir vekil atayarak, işlerini vekiline yaptırabilir.
Hiçbir tapu işleminin bizzat yapılması zorunlu değildir. Her işlem bir başkasına yaptırılabilir.
Tapu işlemlerine özgü vekaletnamenin noterde düzenlenmesi gerekir. Vekaletname mutlaka nüfus cüzdanına veya pasaporta göre düzenlenir. Başka bir kimlik belgesine göre düzenlenmiş vekaletnameyi tapu dairesi kabul etmez. Ehliyet kimlik belgesi olarak tapu dairesinde kabul edilmez.
 
Vekaletnamede verilen yetkiler net yazılmış olmalıdır. Tapu dairesi vekalet üzerinde yorum yapmaz. Vekaletnamede hangi işlemler yazılmış ise sadece o tapu işlemlerini yapabilir. Bu nedenle, satış, bağış, ipotek, kira, satış vaadi, kat karşılığı inşaat, terkin gibi açıkça tapu işleminin adı yazılmalıdır. İşlemin adı yazılmamışsa o anlama gelecek ibareler yazılmış olsa dahi tapu dairesi riski almaz, işlemi yapmaz.
Taşınmazın yeri ile ilgili olarak “T.C.hudutlarındaki taşınmazlarımı satmaya…” şeklinde geniş yetki verilebilir. Ancak vekalet veren isterse vereceği vekaletnamede bu yetkiyi sınırlayabilir de… Örneğin “Adana ili hudurtları içerisinde bulunan taşınmazlarımı satmaya veya Adana ili, Ceyhan ilçesi…köyünde bulunan…” şeklinde de verebilir. Hatta taşınmazın mahalle/köy ve ada parselini de yazarak yetkiyi tam olarak somutlaştırabilir. Aslında en iyisi de budur.
Vekilin işi bizzat yapamama ihtimali varsa, vekilin bir başkasını vekil tayin etmesine imkan tanınabilir. Buna tevkil yetkisi denir. Vekaletnamede tevkil (vekaleti devretme) yetkisi varsa vekil işi bizzat yapmayıp, dilerse bir başkasını vekil tayin edebilir. Vekilin yetişemeyeceği kadar yoğun işlerde vekile bu yetkiyi tanımakta yarar vardır.
Vekalet verenin ve vekilin T.C.numaralarının vekaletnameye yazılması zorunludur. T.C. numaraları olmayan vekaletnameler tapu dairelerince kabul edilmez.
Vekili iyi tanımak gerekir. Vekilin güvenilir birisi olması lazımdır.
Vekaletnameyi süreli vermek mümkündür. Örneğin “bu vekaletname üç ay süre ile geçerlidir” diye yazdırılabilir. Satış bedelinin bankadaki belli bir hesaba yatırılması ardından satışın yapılması şart koşulabilir.
Vekili her zaman azletmek mümkündür. Azil ile vekalet sona erer. Azilin bir şekli yoktur. Herhangi bir noterden yapılabileceği gibi, tapu dairesine dilekçe vererek veya dilekçe göndererek de azil yapılabilir. Azil yapınca vekil tapuda hiçbir işlem yapamaz. Kısmi azil de mümkündür. Vekilin bazı işlemleri yapması istenmiyorsa sadece o işlemlerden azil yapılabilir.
Tapu işlerinde vekilin avukat veya emlak müşavirleri arasından seçilmesi her zaman yararlı olur.
Hem satıcının hem de alıcının vekalet vermesi mümkündür. Ancak aynı işlemde hem satıcı hem de alıcı aynı kişiye vekalet veremez. Aynı kişi hem satıcıyı hem de alıcıyı temsil ederek imza atamaz.
Vekil gerçek kişi olabileceği gibi bir tüzel kişi de olabilir.
Yurt dışından verilecek vekaletnameler o ülkedeki Türk konsolosluğundan verilebileceği gibi, o ülkede noterlik hizmetini veren kendi yetkili mercilerinden de verilebilir. Yabancı dilde verilmiş vekaletnamelerin Türkiye’de kabulü için üzerinde apostille denen bir şerh bulunması, bu yoksa, oradaki Türk Konsolosluğunca onaylanması gerekir. Ayrıca noterce yaptırılmış tercümesinin de tapu dairesine ibrazı lazımdır.
Vekaletnamede zamanaşımı süresi olmamakla beraber on yılı geçmiş vekaletnamelerin yenilenmesinde yarar vardır.
Vekalet veren veya vekil olan ölürse, iflas ederse, akli dengesini kaybederse vekalet sona erer. Vekalet işin yapılması ile de sona erer.
Vekil vekaletten istifa ederse vekalet sona erer. Vekilin noterden veya dilekçe ile istifa etmesi mümkündür.
Vekile güven tam değilse “dilediği bedel ve şartlarla taşınmazlarımı satmaya…” yetkisini vermemek lazımdır. Yetkiyi, taşınmazı ve hatta satış bedelini asgari olarak somutlaştırmak lazımdır. Yine taşınmaz alım vekaletnamelerinde de, “dilediği yerden dilediği şart ve bedelle taşınmaz almaya…”yetkisi yerine alınacak taşınmazın yerini, vasfını, diğer özelliklerini ve azami bedelini belirtmek gerekir.
Bunlar zamanında belirtilmediği için mahkemelerde bu konularla ilgili binlerce dava vardır.
Noter belli bir kalıba göre vekalet yazmakta söylemediğiniz yetkileri de vekalet içine doldurmaktadır. İmzalayacağınız vekalet kağıdını mutlaka okuyun, vermek istemediğiniz yetkilerin yazılmasına engel olun !...
Daha önceden verilen ve işlem yapılan vekaletnameler tapu dairelerinde muhafaza edilmektedir. Yetki devam ediyorsa noterden yeni vekalet vermeden tapuda mevcut vekaletname ile yeni işlem yapılabilir.
Vekaletnameyi tapu dairesi “Aslı Gibidir” şeklinde onaylarsa başka tapu dairelerinde bu vekaletname ile işlem yaptırmak mümkündür.
Vekaletname kaybedildiğinde yenisini noterden çıkarmak mümkündür. Önceden işlem yapılmış ise tapu dairesinden de bir suret alınabilir.
Vekil vekaletnamede olmayan yetkileri kullanmış, yetki verilmeyen işlemleri her nasılsa yapmış ise bunun iptali için dava açmak gereklidir. Böyle bir davada hemen mahkemeden tedbir de istenmelidir. Ancak bu yapılan işler vekalet verenin menfaatine uygun ise, yapılan işleri kabul ettiğine dair icazet dilekçesi vermesi gerekir.
Vekilin akli melekelere haiz ve reşit olan yani 18 yaşını bitirmiş kişiler arasından seçilmesi zorunludur, mümkünse okur yazar olması ve Türkçe bilmesi gereklidi

Vekaletname üzerine vekalet verenin son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafının yapıştırılması zorunludur. Daha eski tarihli fotoğraflar noterce kabul edilmez. Kabul edilse dahi tapu dairesinde sorun çıkabilir.

Ayvalık Tatil Emlak olarak Ayvalık Emlak Sektöründe sizlerin güvenine layık bir firma olmaya çalışıyoruz. Ayvalık satılık yazlık, Ayvalık satılık zeytinlik, Ayvalık satılık daire ve Kiralık Daire, ayvalık satılık ev ,ayvalık kiralık daire, sarımsaklı satılık yazlık ,sarımsaklı satılık daire ,cunda satılık arsa ,cunda satılık yazlık ,ayvalık satılık zeytinlik ,ayvalık günlük kiralık ,ayvalık satılık arsa, ayvalık Altınova satılık arsa, ayvalık Altınova satılık yazlık  ihtiyaçlarınızda sizlere bir telefon kadar yakınız.

hazır emlak sitesi