Hisseli Arsa Ayrılır Mı , Hisseli Tapu Bölünür Mü .?

Hisseli Arsa Ayrılır Mı , Hisseli Tapu Bölünür Mü .?

Hisseli tapu ayrılır mı ? Hisseli tapu nasıl ayrılır ? Hisseli tapu bölünür mü ? Hisseli tapu Nasıl Bölünür ?

 

Hisseli tapu ayırma işlemine ifraz denir. Tapuları birleştirme işlemine tevhid denmektedir. Hisseli tapu , aynı gayrimenkul / taşınmaza birden çok kişinin sahip olmasıyla meydana gelir. Bu tapuda tüm hisse sahiplerinin isimleri yazılıdır. Hisseli tapunun ayrılması işlemi genelde , hisse sahiplerinin kendi yerlerini belirlemek ve satmak istemeleridir.Yani hisseli bir tapuda hissedarlar kendi yerlerini gösteremezler. Bu hisse bölme işlemi sayesinde tapu sayısı artar ve birden fazla tapu ortaya çıkar.

 

Hisseli tapuyu bölmek için bir harita mühendisiyle çalışılması gerekiyor. Bu işlemin kontrolü ve uygunluğu Kadastro müdürlüğü tarafından kontrol edilir.
Hisseli Tapu Ayırmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir ?

 

- Harita mühendisi tarafından çalışılmış ve kontrolü Kadastro müdürlüğü tarafından yapılarak onaylanmış plan ve ek belgeleri
- Mal sahibinin veya temsilcilerin nüfus cüzdanları ve temsil belgeleri
- Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf ( bölünmek istenilen parça sayısı kadar )
- Gayrimenkulün bulunduğu yerde bulunan Belediye Encümeni onayı
Hisseli Tapu Ayırmanın Ücreti / Mali Yönü Nedir ?
 
- Belediyeye değeri üzerinden binde 11,38
- (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden de binde 11,38 oranında harç .

- Yukarıdaki fıkralar dışında bulunan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55

hazır emlak sitesi