Satış Sözleşmesi

EMLAK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

 

CİNSİ                  :

İLİ                        :

İLÇESİ                        :

MAHALLESİ             :

SOKAĞI                    :

KAPI NO                   :

PAFTA NO               :

ADA NO                   :

PARSEL NO            :

ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıda kayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını .......…….......….……TL’dan satmayı kabul etmiştir.

2 -  Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan …………........…TL kaparo alınmıştır.

3 - Satış bedelinin ödeme şekli : ………………..............................................................................................................................................

4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağın satmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %...................+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.

 

7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir……/……/20…

ALICI                                      EMLAKKOMİSYONCUSU                                  SATICI
hazır emlak sitesi