Satış Sözleşmesi                                                                       EMLAK ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

 

 

CİNSİ                         :

İLİ                               :
İLÇESİ                       :
MAHALLESİ             :
SOKAĞI                    :
KAPI NO                   :
PAFTA NO               :
ADA NO                    :
PARSEL NO            :

 

ALICI ……………..………….ile SATICI ………………………yukarıdakayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.
 
1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlıemlağını .......…….......….……TL’dan satmayı kabul etmiştir.
 
2 -  Satışbedeline mahsuben, ALICI’dan …………........…TL kaparo alınmıştır.
 
3 - Satış bedelinin ödeme şekli : ………………....................................................................................................................................................................................................
 
4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlarkanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI, bu emlağı almaktanvazgeçtiği taktirde, verdiği kaparoyu geri alamayacaktır. SATICI bu emlağısatmaktan vazgeçerse, kaparoyu iade edecek ve kaparo miktarı kadar dahatazminat ödeyecektir.
 
5 – ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyisağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’na sözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satışbedeli üzerinden %...................+KDV tutarında hizmet ücreti ödemeyi kabulederler.
 
6 – Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmedeyazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar,ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini de ödeyecektir.
 
7 – Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hertürlü uyuşmazlığın giderilmesinde ………….………. Mahkemeleri ve icra daireleriyetkilidir……/……/20…

 

 

 

ALICI                                      EMLAKKOMİSYONCUSU                                  SATICI

hazır emlak sitesi