Tahliye Sözleşmesi veya Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Sözleşmesi veya Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Sözleşmesi  veya Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye sözleşmesi veya tahliye taahhütnamesi olarak kiracının çıkacağı tarihi üzerinde anlaşıldığı ve uzlaşıldı taraflarca belirlenip imzalanması ve bu hükümde mal sahibi ve kiracı arasında tahliye tarihinin ve şartlarının belirlenmesi için yapılmaktadır. Ev sahibi ile kiracı arasında ileride oluşabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ve tahliye sürecini hızlandırmak için hazırlanır tahliye sözleşmesi hükümleri tahliye tarihinin büyük bir önemi mevcuttur Eğer tahliye sözleşmesi kira kontratı ile aynı tarihte gerçekleşiyorsa tahliye sözleşmesi geçersizdir. bu kurala uyarak tahliye sözleşmesine sözleşme tarih Aynı tarih atılmaz. Yani kiracının Anahtarı teslim almış kira sözleşmesini yapmış belirli bir süre oturduktan sonraki tarihten itibaren yapılan tahliye sözleşmesi geçerlidir. örnek olarak kira sözleşmesi 15 11 2016 tarihli ise tahliye sözleşmesi tarihi 23 11 2016 tarihinden itibaren yapılan tahliye Taahhütnameleri geçerli olacaktır bir hafta kiracının Kanuni hakkını kullanma hakkı vardır. tahliye taahhütnamesi atılan tarih sözleşmeden 7 gün sonraya olmalıdır tahliye Taahhütnamelerin de Yargıtay tahliye tarihini kira sözleşmesinden Bir aydan öncesi için şüphe ile yaklaşmaktadır. TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ                                

 

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)
ADI SOYADI:
TC KİMLİK NO:


MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)
ADI SOYADI: .
TCKİMLİK NO: .

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

TAHLİYE TARİHİ
......./........./......

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geçiktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ:
......../......../......

TAAHHÜT EDEN:
..............

İMZAtahliye taahhütnamesi, tahliye taahhütnamesi örneği, Tahliye Taahhütnamesi nasıl olmalı, Tahliye Taahhütnamesi tarihleri nasıl olmalı, Tahliye Taahhütnamesi naslı yapılır , tahliye sözleşmesi, tahliye sözleşmesi örneği, Tahliye Sözleşmesi nasıl olmalı , Tahliye Sözleşmesi tarihi nasıl yazılmalı, Tahliye Sözleşmesi nasıl yapılırhazır emlak sitesi