Türk Mukavemet Teşkilatı TMT Kuzey Kıbrıs Türk Gizli servisi

Türk Mukavemet Teşkilatı TMT Kuzey Kıbrıs Türk Gizli servisi

1 Nisan 1955'te faaliyete geçen ve Türklere saldırmaya başlayan, Türk köylerini yakıp yıkan, EOKA tedhiş örgütüne karşı, Türk halkının savunmasını yapacak bir örgütlenme gereksinimini duyan Kıbrıs Türkleri, önceleri çeşitli mukavemet grupları oluşturmuştur. Bunlar arsında en etkili olanı Volkan'dır. Ancak, dağınık, küçük ve eğitimsiz olan bu mukavemet gruplarının askeri bir yapıya sahip EOKA karşısında, Türk halkının savunmasını yapması mümkün olmamıştır. 

Türk Mukavemet Teşkilatı

1 Nisan 1955'te faaliyete geçen ve Türklere saldırmaya başlayan, Türk köylerini yakıp yıkan, EOKA tedhiş örgütüne karşı, Türk halkının savunmasını yapacak bir örgütlenme gereksinimini duyan Kıbrıs Türkleri, önceleri çeşitli mukavemet grupları oluşturmuştur. Bunlar arsında en etkili olanı Volkan'dır. Ancak, dağınık, küçük ve eğitimsiz olan bu mukavemet gruplarının askeri bir yapıya sahip EOKA karşısında, Türk halkının savunmasını yapması mümkün olmamıştır. 

Bu eksikliği gidermek amacıyla Burhan Nalbantoğlu, Rauf Denktaş ve Kemal Tanrısevdi tarafından 27 Temmuz 1957'de, Lefkoşe'de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), dağınık olarak faaliyet gösteren küçük mukavemet gruplarını birleştirerek, tüm adaya yaygın, her Türk köyünde varlık gösteren güçlü bir mukavemet örgütü olmuştur. 

TMT, Rumların iddia ettiği gibi bir saldırı ve tedhiş örgütü değildir. Terör örgütü EOKA'dan 2.5 yıl sonra, Türklere yönelik saldırıların yoğunlaşması üzerine kurulmuş olması da, bunun en açık kanıtıdır. Faaliyet gösterdiği içinde hiçbir Rum köyüne saldırmayan TMT, Türk gençlerini eğitmiş, kendilerini savunmaları için gerekli silahları sağlamıştır. 

TMT nin amaçları şöyle sıralanabilir: 

1) Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, 

2) ENOSİS'e ve bu hedef doğrultusunda yapılan girişimlerle estirilen teröre karşı durmak, 

3) Türklere yapılacak saldırıları geri püskürtmek, 

4) Türk Toplumunun birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, ENOSİS'i savunan AKEL'in Türk toplumu içinde ideolojik etkinlik kurmasını ve iç cepheyi bölmesini önlemek, 

5) Rumlara ve İngilizlere karşı Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak, 

6) Anavatan Türkiye ile sıcak ilişkileri ve Türk Halkının Anavatana bağlılığını sürdürmek... 

Bu ilkeler doğrultusunda başarılı bir mücadele vermiş olan TMT, 1958-60 ve 1963-74 döneminde Türk halkının direnişini örgütlemiş, Rum saldırıları karşısında ayakta kalmasını sağlamıştır. TMT'nin bu direnişi, adanın Yunanistan'a bağlanmasını önlemiş, bağımsızlığın gerçekleşmesini sağlamıştır. 

Kıbrıs'taki asıl Ulusal Kurtuluş Örgütü, Türk Mukavemet Teşkilatı'dır. Onu karalamak için kampanya yürüten Rum liderliği, TMT'nin faşist bir örgüt olduğu iddiasını gündeme getirmiştir. 
Oysa TMT, Kıbrıs Türk halkının savunmasını birinci planda tutan bir örgütlenmedir. Faaliyet gösterdiği dönemde, elinde silahla Türk halkına saldıran EOKA üyelerini hedef seçmiştir. Hiçbir Rum, sadece Rum olduğu için TMT'nin hedefi olmamıştır. Hiçbir Rum yerleşim birimi, TMT'nin saldırına uğramamıştır. Bütün bunlar TMT'nin faşist bir örgüt olmadığını ortaya koymaktadır. 

Öte yandan, eğer TMT faşist bir örgüt olsaydı, toplumun yönetimini eline aldığı 1963-74 döneminde, İtalya ve Almanya'da olduğu gibi faşist bir parti kurar, yönetimini bu partiye bırakır ve Kıbrıs Türk toplumunu faşist ideoloji doğrultusunda yönetirdi. 

1963; Kıbrıs kaynıyor. Makarios yönetimindeki Rumlar, Akritas Planı (Türklerin imha edilmesi) doğrultusunda 21 Aralık’ta saldırıya geçiyor. Sonradan “Kanlı Noel” olarak anılacak saldırıda Rumlar hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyor. Türklerin tamamen savunmasız olduğunu düşünen Rumların karşısına çıkan silahlı bir direniş örgütü, planın başarıya ulaşmasına engel oluyor.Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ilk kez yeraltından çıkarak adını dünyaya duyuruyordu. Bu Türk kamuoyu için de sürpriz bir gelişmeydi. Çünkü o günlerde Türkiye’de, EOKA’nın faaliyetlerine bakılıp, “Bizimkiler uyuyor mu?” diye konuşulmaktaydı ve Türk Mukavemet Teşkilatı hakkında bilgi sahibi olan çok az insan vardı. Her şey daha en başından büyük bir gizlilikle yürütülmüştü.

Aslında her şey 10 yıl kadar öncesine dayanmaktadır. Kıbrıs’ta 1878’den beri süren İngiliz egemenliği, 1950’lere gelindiğinde sarsılmaya başlar. Rumlar Ada’yı Yunanistan’a bağlamayı hedefleyen Enosis’i gerçekleştirmek için harekete geçerler. Rumlar 1955’ten itibaren EOKA adlı silahlı yeraltı örgütüyle hem İngilizleri hem Türkleri sindirerek etkinlik kurma peşindedirler. Gelişmeleri izlemekle yetinen Türk hükümeti, diplomasi yoluyla sonuç almayı umar. Oysa ülkenin farklı noktalarından, “Ya taksim ya ölüm” sloganları yükselmektedir. Kıbrıs Türklerini acımasızca katleden EOKA’ya karşı, Türkleri koruyacak bir örgütlenmeye gereksinim duyulmaktadır.

Kıbrıs Türkleri, EOKA terörüne karşı başlangıçta hazırlıksız ve örgütsüzdü. EOKA’nın eylemleri, toplumsal savunma içgüdüsü ile ulusal bilinci harekete geçirerek, Kıbrıs Türklerini varlığını korumak için direniş arayışlarına itmiş, KITEMB (Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği), Volkan (Var Olmak Lazımsa Kan Akıtmamak Niye), Kara Çete, 9 Eylül (Cephesi) adlı dağınık mukavemet grupları kurulmuştur. Fakat dağınık, donanımsız ve askeri eğitimi bulunmayan bu grupların askeri bir yapıya sahip EOKA karşısında direnme şansları bulunmamaktadır. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kesin kuruluş tarihi tartışmalı olmakla birlikte TMT’nin ilk bildirisi 26 Kasım 1957’de yayınlanır, dağınık halde savaşan tüm Kıbrıslı Türkler ortak bir savunma örgütünün çatısı altında toplanmaya çağrılır.


Rumların EOKA ile üstünlük sağlamaya başladığını gören Türk Genelkurmayı da aslında tam aynı şeyi düşünmektedir.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Kuruluşu

 1958 yılı başlarında, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Salih Coşkun, Özel Harp Dairesi Başkanı Tümgeneral Daniş Karabelen’i çağırarak Kıbrıs’ta EOKA’ya karşı silahlı bir örgüt kurulup kurulamayacağını sorar. Bu talebin asıl adresi hükümet, daha doğrusu Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’dur.

Türkiye’de bir düşman işgaline karşı yapılacak direnişi planlamayı amaçlayan “Özel Harp Dairesi” yeni kurulmaktadır. Başında da Kore’de çarpışan Karabelen bulunmaktadır. Karabelen Kıbrıs’ta da benzer bir örgütün kurulup kurulamayacağını Kore’de tanıyıp yanına aldığı Daire’nin Lojistik Şube Müdürü Binbaşı İsmail Tansu ile görüşür ve ardından Genelkurmay’a olumlu yanıt verilir. Bilgi oradan da hükümete iletilir. Ama tam dört ay boyunca hükümetten “başlayın” emri bir türlü gelmez. Çünkü Başbakan Adnan Menderes, Yunanistan Başbakanı Karamanlis ile aralarında kişisel dostluğa güvenmekte, sorunun diplomatik yollarla çözülebileceğine inanmaktadır. Rumlara karşı kurulacak silahlı bir örgüt NATO içinde de sorunlara yol açacaktır.

Sonunda dört ay süren heyecanlı bekleyiş sona erer ve beklenen emir 1958 yılı Nisan ayında gelir. Binbaşı İsmail Tansu’ya projeyi gerçekleştirme görevi verilir. Tansu ise zaten emir gelmeden önce çalışmalarını tamamlamıştır. Tansu bu çalışmaya “Kıbrıs’ı İstirdat Projesi” (KİP) adını verir.

“İstirdat” bir ülkenin kaybettiği toprakları düşmandan geri alması anlamındadır ve Sunay, “Büyük düşünmüşsünüz, iyi olmuş. Size daima yardımcı olacağım” diyerek projenin adını beğendiğini ifade eder.

Proje NATO’nun Özel Harp doktrinine ve Fransızların Almanlara karşı direnişinden esinlenerek hazırlanmıştı. İsmail Tansu, o günün hedeflerini ileride şöyle anlatacaktır:

Asli görev Kıbrıs’taki Türk halkının güvenliğini sağlamak ve Türkiye’de, hükümetin Kıbrıs politikasına destek vermekti. Ayrıca ‘X günü’ EOKA’nın girişeceği harekata karşı saldırıya geçip Türkiye’nin askeri müdahalesine zemin sağlayıp Kıbrıs’ın Anavatan’a katılmasına yardımcı olunacaktı. Bunun için ilk etapta ve kısa sürede, 5 bin mücahidin eğitilip silahlandırılması sonra bu sayının kademeli olarak 10 ve 15 bine çıkarılması planlandı.

Zir Köyü Kampı

Kısa sürede Türkiye’de iki eğitim kampı kurulur. Biri Antalya’da diğeri de Ankara’nın dibindeki Zir Köyü yakınında. Kıbrıs Türk liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş ile sıkı işbirliğine girilir. İşbirliği yapılan bir başka kişi, Ankara’daki Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ertuğruloğlu’dur. TMT karargahı için derneğin Tuna Caddesi’ndeki binası tahsis edilir. Buraya Ada’yla haberleşmek için telsiz kurulur. Amerikalıların Özel Harp için verdiği telsizlerden biri de gömüldüğü yerden çıkarılarak Kıbrıs’a gönderilir. Amerikalılar anlamasın diye de içine Kıbrıs’ın ünlü Hellim peyniri doldurulan kutusu, sonradan aynı yere gömülür.

Tansu, daha sonraki bir tarihte, Türkiye’nin çeşitli yerlerine gömülü malzemeleri kontrol için gelen Amerikalıları oyalayarak atlatır. Amerikalılar, başka konularda da atlatılır. Özel Harp için Amerikalılarla birlikte çalışılmaktadır. TMT çalışmaları da aynı anda yürütülür; ama Amerikalıların, burunlarının dibindeki bu gizli çalışmadan haberi olmaz. Nitekim başta ABD’li askeri yetkililer olmak üzere birçok ülkenin askeri uzmanları, TMT’nin örgütlenmesini tarihte eşine az rastlanır başarılı bir özel harp örgütlenmesi olarak nitelendireceklerdir.

Kıbrıs’a öğretmen, müfettiş, din adamı gibi kimliklerle TMT’de görev alacak subaylar gönderilir. Ada’daki TMT liderliği, “Bayraktar” unvanıyla Yarbay Rıza Vuruşkan’a verilir. “İş Bankası Müfettişi” kimliğiyle Kıbrıs’a giden Vuruşkan’ın kod adı “Bozkurt” olarak belirlenir. Öteki subaylara ve gruplara da benzer kod isimleri verilir. Ağrı: Dr. Fazıl Küçük, Toros: Rauf Denktaş, Kurt: Mücahitler, Temizlik Kurdu: Eğitim Sorumlusu, Bereket Kurdu: Silah ikmalinde çalışanlar…

Türk Mukavemet Teşkilatı mücahitleriGizli Hücreler Kuruluyor

Sıra eğitim verileceklerin belirlenmesine gelince, Küçük ve Denktaş 1958’in Haziran ayında Ankara’ya çağırılarak durum anlatılır. Ankara’da doktorluk yapan Kıbrıslı Burhan Nalbantoğlu’nun yardımıyla ilk eğitim için 8 genç bulunur. TMT’nin Kıbrıs’taki en üst düzey hücresi de Yarbay Rıza Vuruşkan, Küçük, Denktaş ve Nalbantoğlu ile oluşturulur.

Hücrelerde, 3 ile 7 arasında mücahit görev alır. Gizlilik en temel ilkedir. Mücahitler yalnızca kendi hücrelerindekileri tanırlar. “Bayraktar” Vuruşkan’ı bilenler ise yalnızca en tepedekilerdir.

Bu nedenle Vuruşkan Ankara’ya geldiği bir tarihte, Zir kampında eğitim gören mücahitlere karanlığın içinden konuşarak yüzünü göstermez. Bu sahne, mücahitler arasında heyecanı daha da artırır.

Lefkoşe, Mağosa, Larnaka, Limasol, Baf, Lefke, Erenköy, Yeşilırmak, Serdarlı ve Boğaz’da, Bayraktar’a bağlı 10 sancaktarlık oluşturulur. Başında subay bulunan her sancakta, 500 ila bin 500 kişilik taburlar, taburlarda da 100-150 kişilik birlikler yer alır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi, TMT’li mücahitlerin sayısı, 15 Temmuz Sampson darbesinden sonra yapılan seferberlikte 18 bine (9 bini muvazzaf, 9 bini yedek) yaklaşmaktaydı.

 

İşin önemli yanı adaya silah ve cephane gönderilmesidir. Silahlar ordudan sağlanır. TMT yöneticileri ihtiyaç duyulan silahların listesini Genelkurmay’a iletiyor, onlar da bu silahları bir yazıyla hurdaya çıkmış gibi gösteriyordu. Kamyonlarla askeri depolara giden TMT görevlisi subaylar bunları belirli noktalarda depoluyordu. Böylece gizlilik kuralı işletiliyordu.

Ancak yüklü miktarda silahın bu şekilde çekilmesi, 27 Mayıs 1960 ihtilaline doğru yol alan Türkiye’de, farklı söylentilere neden olur. Başbakan Menderes’in kendine bağlı bir silahlı milis gücü oluşturduğu söylentisi, ordunun içinden başlayıp kulaktan kulağa her kesime yayılır. Bu nedenle 27 Mayıs sonrasında, bu çalışmaları yapan subayların tutuklanması gündeme gelir. Ancak İsmail Tansu’nun Alpaslan Türkeş’le yaptığı görüşme sonucu, askeri yönetim gerçeği öğrenir ve bu konuda operasyon yapılması önlenir…

İsmail Tansu, 28 Mayıs sabahı Başbakanlık Müsteşarlığı koltuğunda oturan Türkeş’in işin aslını öğrendikten sonra, “İyi ki bizi zamanında uyardın ve bir skandalı önledin. Siz çalışmalarınızı aynen sürdürün. Artık arkanızda ben varım ne ihtiyacınız varsa bana iletin, gereğini yapacağım” dediğini anlatıyor.

Silahların adaya gönderilmesi TMT’cileri en çok uğraştıran konu olur. Bunun için kaçakçılarla işbirliği yapılması, Ada’ya giden Türk diplomatlarından yararlanılması gibi alternatifler düşünülür. Dışişleri Bakanı Zorlu, İsrail hükümetiyle iyi ilişkilere dikkat çekerek, bu ülkeden Kıbrıs’taki Türk firmalarına gönderilen oksijen ve asetilen tüpleri içinde silah gönderilmesi fikrini ortaya atar. Ama bu öneri, astarı yüzünden pahalıya mal olacağı gibi, gizliliğe de aykırı bulunur; uygulanmaz.Arı Ekibi

Türk Mukavemet Teşkilatı'nın simgesi Tam da bu tartışmaların yapıldığı günlerde, bir sürpriz yüzleri güldürür: 1958’in Ağustos ayında, Kıbrıs’tan Anamur’a üç kaçak Türk gelir. Vehbi Mahmut, Asaf Elmas ve Cevdet Remzi adlarındaki üç genç amaçlarını, ‘silah alıp Ada’ya dönmek ve Rumlarla savaşmak’ olarak açıklar.

Araştırmalar sonucu güven duyulan bu gençlerden yararlanılması kararlaştırılır. “Arı Ekibi” diye adlandırılan grup, bu üç gençle kurulur. Grup, 16 Ağustos 1958 sabahı, 10 makinalı tabanca, 20 tabanca ve iki sandık mermi ile yola çıkar.

Gençlere, “İngiliz devriye gemileriyle karşılaşırsanız silahları denize atın, balıkçı olduğunuzu söyleyin” tembihi yapılır. 28 saat sonra Ada’dan verilen telsiz mesajıyla, silahların yerine ulaştığı anlaşılır. Arı Ekibi’nin çalışmaları sonra da sürer. Ada’ya silah ve cephane taşımak için tam dokuz sefer yaparlar. İki kayıkla yapılan bu seferlerden birinde, fırtına çıkınca kayıklardan biri batar ve gençlerden ikisi şehit olur.

 

Daha fazla silah taşımak düşüncesiyle TMT’ye 3 tonluk bir balıkçı teknesi alınır ve şehit gençlerden Asaf Elmas’ın anısına, tekneye “Elmas” adı verilir. 18 Ekim 1959’da silahla doluyken İngiliz devriyesine yakalanma tehlikesi baş gösterince Elmas teknesi, Tansu’nun emriyle batırılır.

Olay zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun’u öfkeye boğar ve Tansu hakkında soruşturma açtırmaya kalkar; ancak uluslararası bir skandalın önlenmesiyle rahatlayan Dışişleri Bakanı Zorlu, sorunu çözer.

Türkiye’deki kamplarda 25-30 kişilik gruplar halinde eğitilen gençler Ada’ya dönerek buradakilere eğitim verirler. Bu çalışmalar örtülü kimliklerle Ada’ya gönderilen subay ve yedek subayların kontrolünde yürütülür. TMT, EOKA’nın aksine, faaliyet gösterdiği süre boyunca hiçbir Rum köyüne saldırmamış, yalnızca Türk gençlerini eğitmiş, kendilerini savunmaları için gerekli silahları sağlamıştır.

Ankara’daki kamp, Zir Köyü yakınında, Tarım Bakanlığı’nın metruk bir çiftliğinde kurulmuştu. Köylüler anlamasın diye, kampa askeri tesis görüntüsü verilmişti. TMT kurulduktan sonra, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine getirilen Cevdet Sunay da bu kampı zaman zaman ziyaret eder, özellikle mücahitlerin yemin törenlerine katılarak onlara moral verir.

Denktaş da kampı sık ziyaret edenler arasındadır. Zaman zaman kampta tabancayla atış talimleri yapar.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’a müdahale ettiği 20 Temmuz 1974 sabahına kadar Kıbrıs Türklerini canları pahasına savunan Türk Mukavemet Teşkilatı 1 Ağustos 1976’da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na dönüştürülür.


Sosyal Medya'da Paylaş :

Yorum Yapabilirsiniz

Benzer Haberler

Yeni Konut Kampanyası Yolda Faiz 0.98 olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konut stoklarındaki büyümeyi düşürmek adına Yeni bir konut projesini devreye alacak bayra

Devamı
Türk Mukavemet Teşkilatı TMT Kuzey Kıbrıs Türk Gizli servisi

1 Nisan 1955'te faaliyete geçen ve Türklere saldırmaya başlayan, Türk köylerini yakıp yıkan, EOKA tedhiş örgütüne karşı, Türk halkının savunmasını y

Devamı
Kızıl Elma Nedir - Kızıl Elma Ne Anlama Geliyor - Kızıl Elma Ülküsü

Kızıl Elma Nedir - Kızıl Elma Ne Anlama Geliyor - Kızıl Elma ÜlküsüOğuz Türkleri ve Türk Milliyetçiliğinin en önemli sembollerinden olan Kızıl elma ül

Devamı
Konut Piyasaları ve Konutta Durgunluk Konut Fiyatlar Düşüyor

Konut Piyasaları ve Konutta Durgunluk Konut Fiyatlar Düşüyor2016'nın kasım ayından Hatta Ekim ayından bu yana piyasada bir sıkıntı bir durgunluk yaşan

Devamı
 CIA den fetva

 CIA den fetva Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Barzani en yakınlarını yanına çağırıyor. Başlıyor anlatmaya; "ABD tarafından kandırıldık... Oyuna ge

Devamı
Cadılar bayramının aslı ve nereden çıktığı ile ilgili bilgi

Cadılar bayramının aslı ve nereden çıktığı ile ilgili bilgi Cadılar Bayramının AnlamıKutluyoruz aman ne olduğunu bile bilmiyoruz. Çok önemliydi bizde

Devamı
Eylül Ayı Emlak Satışları Arttı ve Yabancıya konut satışları

Eylül Ayı Emlak Satışları Arttı ve Yabancıya konut satışlarıEylül ayında konut satışları yaklaşık %30 arttı Bu geçen aylara göre çok iyi bir rakam onu

Devamı
Türkiye Yeni Helikopter Projesi Atak 2 Geliyor

Türkiye Yeni Helikopter Projesi Atak 2 Geliyor Savunma sanayi müsteşarı İsmail Demir müjdeyi böyle verdim Türkiye'nin milli gururu %100 yerli imk

Devamı
Acil Müdahale şart : Yoksa o Gün Dizlerimizi Döveceğiz

Acil Müdahale şart : Yoksa o Gün Dizlerimizi DöveceğizSuriye’nin kuzeyinde oluşturulan terör koridoru, Türkiye’yi imha planıdır. Tamamlanır

Devamı
BU Daha  Başlangıç  Savaşlar Para İçindir

Tarihteki savaşlar a bakınca PARA için yapıldığını hemen görürsünüz. Başka motivasyonlar olsa da SAVAŞLAR PARA&

Devamı
Tamamen yerli üretim olan milli silahlarımız

Tamamen yerli üretim olan milli silahlarımız1- SOM FüzesiPil bataryasına kadar tamamını TÜBİTAK tarafından geliştirilen SOM füzesinin menzili 200 kil

Devamı
Amerikanın Yeni Oyunu-Kafalar Karışık Neler Oluyor

Amerikanın Yeni Oyunu-Kafalar Karışık Neler Oluyor Kuzey Kore nükleer silah denemesi yaptı... Aman Allah'ım, korkunç... Dünyanın nefesi tu

Devamı
Kadın Girişimciye hibe kredi iş kurana mevcut işine kredi

Kırsal alanda yeni bir iş kurana ya da mevcut işini geliştirene devlet hibeYatırımın Yarısını Devlet Karşılıyor. Kırsal alanda yeni bir iş kurana ya

Devamı
Bankalardan Satılık Ev ,Daire, Yazlık, Tarla, Arsa ve İşyeri

Bankalardan Satılık Ev ,Daire, Yazlık, Tarla, Arsa ve İşyerleri  Banka borcunu ödemekte zorlanan kişilerin krediyle aldığı yüzlerce konut, villa

Devamı
Ajanların Cirit Attığı Güzel Ülkem Türkiye

Rambo papaz  Türkiye'de de ABD'de de derin gündem İZMİR 'deki DİRİLİŞ KİLİSESİ PASTÖRÜ Andrew Craig Brunson Trump, pa

Devamı
Kim Kimin Ajanı , Yeni Arap Lawrence Piyasalarda

Kim Kimin Ajanı , Yeni Arap Lawrence Piyasalarda  Bugün size dünya piyasalarını anlatacağım. Adam BBC'ye demeç vermişti. "El Kaide kurucusu İngiliz

Devamı
Pentagon demek İsrail Demektir. İsrailin kölesi Abd

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Çin'e giderken söylediği, "Trump'la yapacağım görüşme virgül değil  nokta olacaktır" söz

Devamı
Konut kredisi Almak , Konut Kredisi Alma Şartları

Konut kredisi Almak , Konut Kredisi Alma ŞartlarıEylül 2016 da BDDK’nın yaptığı yeni düzenleme ile birlikte, uzun vadeli kredi sınıfına giren k

Devamı
Türkiye Operasyon Yapacak Bundan Sonra

Türkiye Operasyon Yapacak Bundan Sonra Türkiye’nin küresel dengelerdeki gücü şu geleneklere dayanır: 1- Türkiye asla blöf yapmaz, 2- Beka sorunu

Devamı
Bora Füze Sistemi ve Bora Füzesinin Özellikleri

                     Bora Füze Sistemi ve Bora Füzesinin Özellikleri   Türkiye'nin uzun me

Devamı
IDEF2017 Silah Fuarı  silah ambargosundan El-Bab’a

IDEF2017 Silah Fuarı silah ambargosundan El-Bab’aÇocuktuk, büyüklerimizin konuşmalarından büyük bir belanın içinden geçmekte olduğumuzu anlıyorduk. S

Devamı
Askeri Yürüyüş Asistanı Projesi ASYA

Askeri Yürüyüş Asistanı Projesi ASYA Aselsan tarafından geliştirilen Asya ülkemizin savunma ve sivil alanda çalışmalarında giyilebilir teknolojil

Devamı
KUT ZAFERİ , Kut'ül Ammare , İngilizlerin en büyük yenilgisi

KUT ZAFERİ , Kut'ül Ammare , İngilizlerin en büyük yenilgisiGeçen hafta, Osmanlı Bayrağı'na Balkanlar'da 'haç' koyduran' işbi

Devamı
Arap Baharının nedenleri sizce nedir.?

Arap Baharının nedenleri sizce nedir.?Batı Arapları ve Müslümanları Çok mu Seviyor .? Niye Afrika daki Değil de Akdenize  kıyısı olan yerlerde

Devamı
Milli Enerji Bağımsız Türkiye Projesi

Milli Enerji Bağımsız Türkiye Projesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin gelecek dönemde hem Karadeniz hem de Akdeniz'de pe

Devamı
Türkiye Satranç Tahtasında Hangi Taş Sizce

Geçen gün katıldığım bir konferansta izleyicilerden çok ilginç bir soru geldi. Orta Doğu satranç  tahtasında Türkiye sizce at mıdır kale midir yoksa

Devamı
ABD KORKULU RÜYASI SON YAKLAŞIYOR ÇİN GELİYOR

ABD KORKULU RÜYASI SON YAKLAŞIYOR ÇİN GELİYOR ÖYLE olayların içinden geçiyoruz ki anlamak ve açık açık anlatmak hiç kolay değil. Matruşka

Devamı
Neden Erdoğan a Ölüm , Erdoğan a suikast Çağrısı Yapılıyor

İstihbarat örgütleri, küresel sermaye ve medya şeytan üçgenindeki muazzam işbirliği dünyayı istediği yere sürüklüyor. Trilyon dolarla oynaya

Devamı
Almanya Türkiye Savaşı , Almanya Neden Bu Kadar Düşman.?

Türkiye özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bambaşka bir yola girdi. Gittiği yol zaten yol değildi. Kendimizi bildiğimizden beri&nb

Devamı
Avrupa Birliğine  Hadi sizde Demenin Tam Zamanı

 Alman gazetesi Die Welt, önümüzdeki cumartesi günü Malta’da yapılacak olan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye ile görüşm

Devamı
Milli İnsansız Hava Araçları İHA lar  Artık Bomba Atabiliyor

Yerli seri üretim, silahlı İHA'lar Kasım'da TSK'nın bünyesine katılıyorMilli imkanlarla üretilen yüzde 100 yerli insansız hava aracı (İHA) olarak nit

Devamı
Terör Üçgeni Türkiye Tam Ortasında

 Amerikalı dostumun anlattıklarını paylaşmaya devam edelim. Çünkü "BANA KALSIN!" diyemeyeceğim kısımları var.Fazlasıyla hem de. Tabii bu a

Devamı
Yeni Ve Milli Bir Gemi TSK Teslim Ediliyor Amfibi Gemi Bayraktar

Milli Gemi Projeleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Yeni Bir Gemi Amfibi Gemi Bayraktar  Törenle Teslim Edilecek.Savunma Sanayii Müsteşarlı

Devamı
Atatürk Tek Adam Değilmiydi

Atatürk Tek Adam Değilmiydi Türkiyede Referandumda, şunun şurasında iki gün kaldı...Haftalardır devam eden tartışmalar sırasında sadece politik

Devamı
Büyük Ortadoğu Projesi Hakkında , BOP nedir

Büyük Ortadoğu Projesi Hakkında , BOP nedir  2002 yılında dört bir yandan kuşatılmış ve iktidar alanının çok az bir kısmı kendisine bırakılm

Devamı
Enerji Paylaşım Savaşları

Enerji Paylaşım SavaşlarıABD Başkanı Trump, giderek kulvar farkını ortaya koyuyor. Seçildikten hemen sonra FED BAŞKANI Yellen için "A

Devamı
Milli Olmak Malkoçoğlu mu Rambo mu

Milli Olmak Malkoçoğlu mu Rambo mu Ülkemizdeki yabancı hayranlığını anlamakta büyük sıkıntı çekiyorum. Bizi ikinci sınıf göstermeye çalışan bazı

Devamı
Suriye Dünya Savaşına Dönüşüyor. ABD - RUSYA Ortadoğu Kapışması

Suriye savaşı bir tür dünya savaşına dönüşür mü? Ortadoğu'nun düğüm noktası olan bu ülke, küresel ölçekte bir kamplaşmaya, cepheleşmeye, bir

Devamı
Milli Projelerde %100 Milli Olmalıyız  Füze Çeliği

Suriye’deki Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasını kendi güvenliğine karşı bir tehdit olarak gördüğünü ilan eden Amerika Birleşik Devletleri, bu

Devamı
Hürkuş Uçuş Denemesi , Milli Uçak projesi

Denemenin Çok ötesinde Milli Projeler , Milli Silahlar Hürkuş -C nin Konya’da yeni nesil uzun menzilli tanksavar atış denemelerini seyredince aklıma o

Devamı
 Ülkelerin Milletvekili Maaşları ve Olanakları

 Ülkelerin Milletvekili Maaşları ve Olanakları Hangi ülke milletvekili olmak istersiniz.? Milletvekilleri ne kadar para alıyor  1. 

Devamı
Türkiye S 400 Neden Alıyor  Neden S 400 Rusya Veriyor

Türkiye S 400 Neden Alıyor  Neden S 400 Rusya Veriyor  Koral Sistemi  Türkiye ve Rusya  S-400 hava savunma füzeleri için ortak ge

Devamı
Disleksi Nedir, Disleksili Çocuklar Neler Yapmalı, Nasıl Davranmalı

Disleksi Nedir, Disleksili Çocuklar Neler Yapmalı, Nasıl DavranmalıGörüyoruz ki bu insanlar olmasa biz hala orta çağda yaşardık dünyaya farklı pence

Devamı
Hocalı Katliamı Gizlenen Gerçekler, Ermeni katliamı

Hocalı Katliamı Gizlenen Gerçekler, Ermeni katliamıİlk önce durumu özetleyelim dünden bu güne Ermeniler 1915 olaylarını dünyaya biz soykırıma uğrad

Devamı
Ülkemizde en sakin 10 yeri

Ülkemizde en sakin 10 yerTürkiye, her karışıyla huzur dolu bir ülke... Yemyeşil Karadeniz'i, masmavi Ege'si, sıcacık deniziyle Akdeniz'i, şehir kült

Devamı
 Heyecanla beklenen yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlandı.

 Heyecanla beklenen yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlandı.Yeni kimlik kartı için başvuranların sayısı bir ayda 2 milyonu buldu. İçişleri

Devamı
Astsubay Ömer halisdemiri Şehit Edenler Mahkeme Karşısında

FETÖ' nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komuta

Devamı
Devlet Bekçi Kadrosunu Açıyor

Devlet Bekçi Kadrosunu Açıyor 700 bekçi için başvuru süresinin 25 Şubat'ta sona erecek 700 alım için şu ana kadar başvuru sayısı 2 bini kişiyi geçti.

Devamı
Öğrenci şehirleri belli oldu. Dünyada sıralamada türkiyeden iki şehir var

İngiltere merkezli yüksek öğretim derecelendirme kuruluşu  Dünyanın En İyi yüz  Öğrenci Şehirleri 2017 sıralamasını açıkladı. İşte Dünya'nın en iyi 20

Devamı
Emlak Talep Formu
hazır emlak sitesi
Paylaş