Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü Satılık Emlak ihaleleri

 Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü Satılık Emlak ihaleleri

 Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Ayvalık  Çamoba Mahallesi' de bulunan  gayrimenkulün ihale yoluyla satışa çıkarılacağı duyuruldu. Ayvalık Çamoba köyünde bulunan emlak 13 bin 474 bin metrekare yüzölçümüne sahip. gayrimenkul tahmini toplam bedeli 472 bin TL, geçici teminat bedeli ise 141 bin TL olarak belirlendi. İhale, Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü'de 6 Kasım 2017 günü saat 10.30'da açık teklif usulü ile düzenlenecek. 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Balıkesir Defterdarlığı Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünden

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MAL

  

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahal

lesi

Paf ta

Ada

Par

sel

Yüzölçü mü (M2)

Hazine

payı

Vasfı

İmar

Duru

mu

Tahmini Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

Balık

esir

Ayvalık

Çam

oba

J17

-b-

23b1-d

186


16

13.474

Tam

Ham

Toprak

İmarsz

472

000 TL

141

600 TL

06.11

2017

10

30

  

1  - Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Çamoba Mahallesinde bulunan ve yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde satışı yapılacaktır.

2  - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

a)     Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz ya da Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici

teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler,

b)    Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

c)     Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d)    Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi

Kimlik numarasını bildirmeleri,

e)     Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3      - Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.

4      - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5      - İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6      - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7      - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenebilir. TLF. 0266 312 31 02 İlan olunur.Sosyal Medya'da Paylaş :

Son Eklenenler

En Fazla Emlak Satışı Yapılan İller Yıllara göre
..
En Fazla Emlak Satışı Yapılan İller Yıllara g En Fazla Emlak Satışı Yapılan İller Yıllara göre
2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
..
2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Bedava Emlak ilan sitesi , Ücretsiz emlak ilan sitesi
..
Bedava Emlak ilan sitesi , Ücretsiz emlak ila Bedava Emlak ilan sitesi , Ücretsiz emlak ilan sitesi
Emlak Sektörüne Özel Yazılımlar, Proje Tasarımları ve Emlak Web sitesi tasarımları
..
Emlak Sektörüne Özel Yazılımlar, Proje Tasarı Emlak Sektörüne Özel Yazılımlar, Proje Tasarımları ve Emlak Web sitesi tasarımla
Kanlı Noel Bir Zamanlar Kıbrıs
..
Kanlı Noel Bir Zamanlar Kıbrıs Kanlı Noel Bir Zamanlar Kıbrıs
Paylaş
hazır emlak sitesi